aanmelden

Aanmelden

 1. Homepage
 2. Aanmelden

  Aanmeldformulier V. V. Westerkwartier

  De betaling van de contributie gebeurt door middel van automatische afschrijving.
  Hierbij machtig ik de V.V. WESTERKWARTIER tot het automatisch afschrijven van de verschuldigde contributie tot wederopzegging.

  Gehele bedrag in een keer in de maand septemberBedrag in twee gelijke termijnen, in september en januari
  Tevens ben ik op de hoogte van het vrijwilligersbeleid van V.V. WESTERKWARTIER en conformeer ik mij hier aan.

  * = Verplichte velden